Ubezpieczenia

01.jpg

Drodzy Klienci,

➡ W trosce o Wasze i nasze zdrowie uruchamiamy możliwość obsługi Państwa ubezpieczeń na odległość.

➡ Od 20.03.2020 r. kontaktując się z naszym działem ubezpieczeń tel.: 56 61 10 512 możecie wszelkie formalności związane z ubezpieczeniem Waszego samochodu załatwić nie wychodząc z domu.

➡ Rekomendujemy Państwu ten sposób załatwiania formalności związanych z ubezpieczeniem auta.

➡ Jednocześnie przypominamy, ze nasz salon jest otwarty, a nasi pracownicy są do Państwa dyspozycji w godzinach:

Dni powszednie od 09:00 do 17:00
Soboty od 9:00 do 14:00

Tel.: 56 61 10 500; e-mail: [javascript protected email]


Auto Reve Sp. z o.o.

Informacja o dystrybutorze ubezpieczeń

 • Informacja o dystrybutorze ubezpieczeń - PDF
02.jpg

03.jpg

Allianz

Karty produktów:

 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posaidaczy pojazdów mechaniczych - dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym - PDF
 • Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów - dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym dla umów zawartych do 19.04.2022 - PDF
 • Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów - dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym dla umów zawartych od 20.04.2022 - PDF
 • Ubezpieczenie informacji prawnej - dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym dla umów zawartych do 19.04.2022 - PDF
 • Ubezpieczenie informacji prawnej - dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym dla umów zawartych od 20.04.2022 - PDF
 • Ubezpieczenie Car Assistance dla programu Allianz Dealer - dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym - PDF
 • Ubezpieczenie autocasco - program Allianz Dealer - dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym - PDF
 • Szczególne warunki ubezpieczenia komunikacyjnego Program Allianz Dealer - PDF

Ogólne warunki ubezpieczenia:

 • Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów - PDF
 • Ogólne warunki ubezpieczenia Autocasco dla umów zawartych do 19.04.2022 - PDF
 • Ogólne warunki ubezpieczenia Autocasco dla umów zawartych od 20.04.2022 - PDF
 • Ogólne warunki ubezpieczenia Car Assistance dla umów zawartych do 19.04.2022 - PDF
 • Ogólne warunki ubezpieczenia Car Assistance dla umów zawartych od 20.04.2022 - PDF
 • Ogólne warunki ubezpieczenia Informacja Prawna - PDF
 • Ogólne warunki ubezpieczenia Ochrona Prawna dla umów zawartych od 20.04.2022 - PDF

Compensa

Karty produktu:

 • Ubezpieczenie CASCO Pojazdów Lądowych (AC) PAKIET DEALERSKI - dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym - PDF
 • Ubezpieczenie CASCO Pojazdów Lądowych (AC) PROGRAM SERWIS - dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym - PDF
 • Ubezpieczenie Assistance Prawny - dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym - PDF
 • ASSISTANCE „BENEFIA SOS” - dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym - PDF
 • Ubezpieczenie Medical Assistance - dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym - PDF
 • Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Kierowcy i Pasażerów Pojazdu Mechanicznego (NNW) - dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym - PDF
 • Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych – OC - dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym - PDF

Ogólne warunki ubezpieczenia:

 • Ogólne warunki ubezpieczenia CASCO pojazdów lądowych (AC) - PROGRAM SERWIS dla umów zawartych do dnia 22.05.2022 - PDF
 • Ogólne warunki ubezpieczenia pojazdów (AC) - PROGRAM SERWIS dla umów zawartych od 23.05.2022 - PDF
 • Ogólne warunki ubezpieczenia CASCO pojazdów lądowych (AC) - PAKIET DEALERSKI - PDF
 • Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów pojazdu mechanicznego (NNW) - PDF
 • Informacja o istotnych postanowieniach ogólnych warunków ubezpieczenia ASSISTANCE "BENEFIA SOS" - PDF
 • Ogólne warunki ubezpieczenia Medical Assistance - PDF
 • Ogólne warunki ubezpiczenia Assistance Prawny - PDF
04.jpg

05.jpg

Ergo Hestia

Karty produktu:

 • Ubezpieczenie Autocasco - dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym dla umów zawartych od dnia 01.08.2021 - PDF 
 • Ubezpieczenie Autocasco - dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym dla umów zawartych do dnia 31.07.2021 - PDF
 • Ubezpieczenie Hestia Car Assistance - dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym dla umów zawartych od dnia 01.08.2021 - PDF  
 • Ubezpieczenie Hestia Car Assistance - dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym dla umów zawartych do dnia 31.07.2021 - PDF
 • Ubezpieczenie Mediplan - dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym dla umów zawartych od dnia 01.08.2021 - PDF 
 • Ubezpieczenie Mediplan - dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym dla umów zawartych do dnia 31.07.2021 - PDF
 • Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Kierowcy i Pasażerów - dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym dla umów zawartych do dnia od dnia 01.08.2021 - PDF 
 • Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Kierowcy i Pasażerów - dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym dla umów zawartych od dnia do dnia 31.07.2021 - PDF
 • Obowiązkowe Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Posiadaczy Pojazdów Mechanicznych - dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym dla umów zawartych od dnia 01.08.2021 - PDF 
 • Obowiązkowe Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Posiadaczy Pojazdów Mechanicznych - dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym dla umów zawartych do dnia 31.07.2021 - PDF
 • Ubezpieczenie Ochrony Prawnej - dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym dla umów zawartych od dnia 01.08.2021 - PDF
 • Ubezpieczenie Ochrony Prawnej - dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym dla umów zawartych do dnia 31.07.2021 - PDF
 • Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Posiadaczy Pojazdów Mechanicznych w ruchu zagranicznym - dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym dla umów zawartych od dnia 01.10.2019 - PDF

Ogólne warunki ubezpieczenia:

 • Ogólne warunki ubezpieczenia dla umów zawartych od dnia 01.08.2021 - PDF
 • Ogólne warunki ubezpieczenia dla umów zawartych do dnia 31.07.2021 - PDF

PZU

Karty próduktów:

 • Ubezpieczenie PZU Auto OC - dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym - PDF
 • Ubezpieczenie PZU Auto OC - dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym dla umów zawartych od dnia 23.07.2022 - PDF
 • Ubezpieczenie PZU Auto - dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym dla umów zawartych do dnia 18.09.2020 - PDF
 • Ubezpieczenie PZU Auto - dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym dla umów zawartych od dnia 19.09.2020 - PDF
 • Ubezpieczenie PZU Auto - dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym dla umów zawartych od dnia 22.01.2022 - PDF
 • Ubezpieczenie PZU Auto - dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym dla umów zawartych od dnia 23.07.2022 - PDF

Ogólne warunki ubezpieczenia:

 • Ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych PZU Auto dla umów zawartych do dnia 18.09.2020 - PDF
 • Ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych PZU Auto dla umów zawartych od dnia 19.09.2020 - PDF
 • Ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych PZU Auto dla umów zawartych od dnia 30.03.2021 - PDF
 • Ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych PZU Auto dla umów zawartych od dnia 22.01.2022 - PDF
 • Ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych PZU Auto ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/133/2022 z dnia 17 maja 2022 r. - PDF
06.jpg